Links

Michael Mattern

IAM - International Arts Managements
Dr. Ellen-Andrea
SeehusenHochbrückstr. 8
80331 München
Fon: +49 (0) 89 800 44 949
www.iam-munich.com

Galerie Reinhold Maas
Gartenstr. 49
72764 Reutlingen
07121 – 367506
www.galeriereinholdmaas.de

Sammlung Falckenberg
Wilstorfer Straße 71
D 21073 Hamburg
+49 (0)40 3038 6895
www.sammlung-falckenberg.de

Sammlung Grauwinkel, Kleinmachnow
www.grauwinkel.de
Sammlungen
des Museums für Kommunikation, Frankfurt/M.
website

Sammlung Sparkasse Hildesheim
www.hi-kunst.de

Bazon Brock emeritierter Professor für Ästhetik,
Bergische Universität Wuppertal
www.bazonbrock.de

Denkerei Berlin
Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen
www.denkerei-berlin.de

Fortis Swiss Watches
www.fortis-watches.com

Galerie WELTI modern art
www.rwma.ch